Geschiedenis.


Het uitzoeken en vastleggen van de stamboom speelde al een aantal jaren door mijn familie maar is uiteindelijk naar de achtergrond verdwenen.
Totdat ik enige tijd geleden werd gebeld door Wilbert van Workum uit Oegstgeest met de mededeling dat hij bezig was met de stamboom van de familie van Workum.
Hij verzocht ons om aanvullende informatie die we na het maken van een afspraak aan hem hebben verstrekt, het verhaal werd daardoor wat completer.
Dus alle eer gaat hierbij dan ook naar Wilbert van Workum, Niek van Woerkom en Hanny van Aken de auteurs van de stamboom.

Kijk onder de knop "Genealogie" voor meer informatie.

Volgens zeggen zou de familie van Workum oorspronkelijk uit Woudrichem komen maar daar is nog geen sluitend bewijs van gevonden.
Alhoewel er een vermoedelijk wapenschild is gevonden waar de twee vissen uithet wapen van Woudrichem in terug komen.
Als er iemand is die wat meer kan vertellen over dit wapenschild stuur dan de info naar het mail adres via de link op de eerste pagina.

Waar komt de familienaam vandaan?

Een aantal jaar geleden zijn we met een aantal mensen begonnen met het uitzoeken van de stamboom van de familie “van Workum ”. Een van de drijfveren was om uit te zoeken waar de familienaam nu vandaan komt. Een van de Friese Elfsteden is namelijk Workum , maar het zou ook kunnen dat de familienaam “van Workum /van Worcum /van Worcom ” afkomstig is van Woudrichem . In het verleden zijn voor deze stad verschillende namen gebruikt, waaronder Walderinghem (rond het jaar 1000), Waldrichem (rond het jaar 1200), Woerchem (rond het jaar 1475), Worcum / Worcom (rond het jaar 1550), en Worichem (rond 1600) .

Gelet op de geografische verspreiding van de ‘van Workums ' in Nederland (met name naamdragers in Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland), gaan we er op dit moment vanuit dat we genoemd zijn naar iemand die afkomstig was uit Woudrichem . Wie die persoon was is waarschijnlijk niet meer na te gaan, omdat de familienaam “van Worckum /van Worcum /van Woercum ” al in gebruik was voor het jaar 1600 in diverse plaatsen in Gelderland (o.a. in Elst , Hemmen, Lakemond en Tiel ). Dat wij dus onze familienaam aan Napoleon te danken hebben is dus zeker niet het geval.

Iets over de stad Woudrichem : Woudrichem (uitspraak Brabants: Woerkem of Woerkum ) is een oude vestingstad aan de Merwede in de provincie Noord-Brabant (Land van Heusden en Altena ), onderdeel van gelijknamige gemeente. Woudrichem telt ongeveer 4300 inwoners, ongeveer een derde van de gehele gemeente. Woudrichem is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.

Woudrichem is ontstaan in de negende eeuw. Op de oeverwal langs de rivier, waar nu de Hoogstraat en de Molenstraat zich bevinden, ontstond een marktplaats. Rond het jaar 1000 ontstaat merendeels ten noorden van de Alm een aantal nederzettingen om Woudrichem . De rivier de Maas had toen een andere loop en stroomde niet langs Woudrichem , maar langs Heusden . Later verlegt de hoofdstroom zich naar de Alm en weer later naar de Waal.

Hoge Heren proberen hun machtssfeer met het Land van Heusden en Altena te vergroten. Holland wint in 1332 en de hertogen van Gelre en Brabant moeten uit de verte toekijken. De ligging aan de rand van Holland aan de rivieren geeft Woudrichem een strategische positie. Zo is de stad in 1405 door de Arkelsen overvallen, door de Geldersen in 1511 en de Spanjaarden in 1573 en kort daarna nogmaals door de Spanjaarden. Daarna wordt het rustiger. Na de Franse tijd wordt het Land van Altena in 1815 definitief Brabants.

In de veertiende eeuw is de stad zo uitgegroeid, dat Heer Willem V van Altena in 1356 Woudrichem het stadsrecht verleent. De graaf van Holland verplaatst in datzelfde jaar de grafelijke riviertol van Niemandsvriend, gelegen in het dorp Sliedrecht , naar Woudrichem . Hierdoor en door andere voorrechten, zoals het visrecht uit 1362 – verleend door Dirk Loef van Horne , de opvolger van Willem V – komt de plaats tot bloei.In deze tijd moet ook de Martinuskerk gebouwd zijn. In 1386 begon men aan de stadsmuur.Tegenwoordig is Woudrichem toeristisch aantrekkelijk door de oude stadskern en de bezienswaardigheden. De stad Woudrichem ligt vrijwel tegenover Gorinchem , waarmee het een voetveerverbinding heeft. Naar Slot Loevestein is een klein voetveer.

Tot zover deze toevoeging van Wilbert van Workum over de herkomst van de familie van Workum.

 

 

Kees van Workum